بیست و هفتم شهریور ماه ،سالروز شعر و ادب پارسی

از عمر ادبیات پهناور و گرانبار پارسی، بیش از هزار سال می‌گذرد، در این مدت کشور ایران، فراز و فرودها و ناکامیهای بسیار دیده و دورانهای تلخ و شیرین زیادی را پشت سرگذاشته است.

فرزندان این سرزمین در این گستره زمانی و مکانی پهناور، در زمینه های گوناگون دانشهای بشری، تلاش‌ها کرده و تجربه‌ها اندوخته و از جهان پر رمز و راز علم و دانش، ره ‌آوردهای بسیار با ارزش و ماندگار، به جامعه انسانیت پیشکش کرده‌اند و از همین رهگذر بوده است که قرنها، ‌یافته‌ها و تجربه‌ها و علوم و دانش مسلمین، بویژه مسلمانان ایران، چشمان کنجکاو جهانیان را خیره کرده و به خود مشغول داشته است.

ادبیات پر بار فارسی، جلوه ‌گاه راستین انعکاس تلاشهای هزار ساله مردم مسلمان فارسی زبان در زمینه‌های گوناگون هنر و معارف از حماسه و داستانهای دلکش و جذاب و تاریخ و افسانه و سیر و تفسیر قرآن و علم و عرفان و فلسفه و اخلاق است، و از اینرو، گویی از لحاظ گستردگی در مفاهیم و اشتمال بر انواع ادبی، به رود پر آب و پهناور و زلالی می ‌ماند که عطش هر تشنه‌ای را ـ‌ با هر ذوق و سلیقه‌ای که باشدـ فرو می ‌نشاند و این معنا را باید در انگیزه های اصیل این فرهنگ جستجو کرد.

روز بیست و هفتم شهریور ماه، سالروز درگذشت استاد شهریار، شاعر ایرانی، با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ملی شعر و ادب، نامیده شده است.
 این موضوع را، علی اصغر رحمان‌دوست،  نمایندة مردم تبریز، به مجلس پیشنهاد کرد. وی، دلیل پیشنهاد خود را بی‌‌توجهی به شعر شمرده که یکی از مهم‌ترین وجوه هنر و حافظة تاریخی ملت ایران است. او، در مورد انتخاب این روز، چنین بیان کرده است: شهریار هم از نظر توانائی ادبی، در عرصه‌های مختلف شعر طبع‌آزمائی کرد و هم، با مردم زیست. نامبرده بر این باور است که شهریار در کنار پاسداری از سنت‌های ادبی، سروده‌های عامه‌پسندی دارد و در این زمینه، اگر نگوئیم شاعر بی‌نظیر، کم‌نظیر است.  هم چنین دلیل دیگر پیشنهاد خود را برای این روز، معاصر بودن شهریار قلمدادکرد که بحق انتخاب شایسته ای بوده است.
بیست و هفتم شهریور، روز شعر و ادب و روز  بزرگداشت تمام ذهن‌ها و اندیشه‌هایی است که درخدمت آرمان های بزرگ بشری هستند.
 
/ 0 نظر / 12 بازدید